O nas


Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych klientów oferujemy szeroki zakres kompleksowych usług księgowych i doradczych. Dzięki temu nasi klienci mogą powierzyć wszelkie finansowo-podatkowe sprawy w profesjonalne i odpowiedzialne ręce. Zyskują w ten sposób gwarancję zgodności z normami ustawy o rachunkowości.

Mając na uwadze czas i komfort naszych Klientów, staramy się być coraz bliżej. Rozwijamy więc swoją działalność, świadcząc usługi nie tylko w siedzibach naszej firmy, lecz również w siedzibie firmy Klienta.

Współpracując z naszą kancelarią Klient zyskuje sprzymierzeńca w zmaganiach z ZUS-em, fiskusem oraz innymi instytucjami publicznymi. Skutecznie bronimy praw naszych Klientów podczas kontroli podatkowych.

Obsługujemy podmioty o różnym profilu działalności i formie prawnej. Dlatego z naszych usług korzystają zarówno duże podmioty, jak i mniejsze, jednoosobowe firmy.

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie. Jesteśmy świadomi, iż każde przedsiębiorstwo ma inne potrzeby, w zależności od wielkości, typu prowadzonej działalności, toteż zakres naszych usług optymalnie dostosowujemy do Klienta.

Nasze biuro posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Oferta

Doradztwo podatkowe

• Porady podatkowe
• Optymalizacje podatkowe
• Indywidualna interpretacja podatkowa
• Reprezentacja przed organami podatkowymi
• Reprezentacja przed sądami administracyjnymi

Szkolenia

• Szkolenia z dziedziny kadr i płac
• Szkolenia z księgowości
• Szkolenia podatkowe

Nadzór księgowy (outsourcing pracowniczy)

Celem usługi nadzoru księgowego jest kontrola pracowników działu księgowości w firmie Klienta oraz odpowiedzialność zgodna z zakresem funkcji Głównego Księgowego. Księgowość na codzień prowadzona jest przez wskazanych pracowników/właścicieli firmy.
My nadzorujemy ich prace w wybranej formie: tradycyjnej bądź on-line. Główną zalety tego rozwiązania jest ochrona przed negatywnymi skutkami niezgodności
z prawem ksiąg rachunkowych oraz bezpośredni dostęp do danych za pośrednictwem własnego oprogramowania bądź zewnętrznego. Odpowiedzialność za prowadzenie księgowości ponosi Biuro.

Kadry i płace

• sporządzanie list płac
• przygotowywanie wszystkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS
• przygotowywanie deklaracji z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych (pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, a także umów-zleceń i umów o dzieło)
• przygotowywanie informacji o dochodach rocznych pracowników
• prowadzenie teczek akt osobowych pracowników

Doradztwo prawne

• Przygotowanie pism procesowych i urzędowych (w tym m.in. wszelkich podań, pozwów, apelacji, zażaleń, skarg, sprzeciwów)
• Reprezentacja Klienta przed sądami i urzędami

Audyty

• Audyt podatkowy
• Audyt księgowy
• Audyt kadr i płac

Kompleksowa obsługa księgowania

• prowadzenie ksiąg rachunkowych,
• podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
• ryczałtu ewidencjonowanego,
• przekształcanie książki przychodów i rozchodów w księgi rachunkowe,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
• ewidencja do celów podatku VAT,
• rozliczanie w zakresie podatku VAT,
• wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
• opracowywanie Zakładowych Planów Kont,
• rozliczanie w zakresie podatku dochodowego,
• sporządzanie sprawozdań finansowych,
• sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
• reprezentowanie Podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innych urzędach
• wypełnianie wniosków kredytowych

Usługi dla firm transportowych

• rozliczanie delegacji służbowych (krajowych i zagranicznych)
• rozliczanie niemieckiej płacy minimalnej, zgodnie z ustawą MiLoG
• prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców
• przygotowywanie Regulaminu pracy oraz Regulaminu wynagrodzeń
• sporządzanie list wynagrodzeń
• prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz kadrowo-płacowej

Prowadzenie księgowości w siedzibie Klienta

Niniejsza usługa polega na prowadzeniu Państwa księgowości a także kadr i płac w siedzibie Państwa firmy w oparciu o oprogramowanie naszej firmy bądź dostarczone przez Państwa. Zaletą niniejszego rozwiązania jest nieograniczony i ciągły dostęp do wszelkiej dokumentacji księgowej.
Archiwizacja dokumentacji leży po stronie Klienta, My pomagamy ją prawidłowo zorganizować i prowadzić. Odpowiedzialność za prowadzenie księgowości ponosi Biuro.

Pozostałe usługi

• pomocą przy zakładaniu działalności gospodarczej
• reprezentacją Klienta w Urzędzie Skarbowym stosownie do otrzymanego upoważnienia
• reprezentacją/pomocą w przypadku przeprowadzania kontroli podatkowych
• sporządzaniem sprawozdań do GUS, PEFRON
• opracowaniem instrukcji obiegu dokumentów
• weryfikacją ksiąg i wyprowadzaniem zaległości księgowych
• sporządzaniem analiz, prognoz i raportów finansowych
• budżetowaniem i planowaniem wynagrodzeń
• przygotowaniem zbiorczej informacji dla Klienta o kosztach wynagrodzeń
• indywidualnym raportowaniem dla klienta
• rozliczaniem delegacji krajowych i zagranicznych
• rozliczaniem dochodów zagranicznych
• rozliczaniem dochodów z najmu i dzierżawy
• sporządzaniem deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) i podatku od spadków i darowizn
• sporządzaniem odwołań do ZUS i urzędów skarbowych
• wyprowadzaniem zaległości z zakresu ubezpieczeń społecznych
• przygotowaniem przelewów zobowiązań i wynagrodzeń
• dostarczaniem odpowiedzi i porad naszym Klientom
• informowaniem o zmianach w przepisach podatkowych

Cennik

Ceny oferowanych usług ustalane są indywidualnie z każdym Klientem. Przyjęta stawka rozliczeniowa uzależniona jest m.in. od:
 • formy prowadzonej działalności,
 • formy opodatkowania,
 • sposobu prowadzenia ewidencji księgowej,
 • ilości dokumentów,
 • ilości pracowników itp.

Przykładowe ceny minimalne:
 • EWIDENCJA PRZYCHODÓW (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) od 50 zł/miesiąc
 • PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW od 80 zł/miesiąc
 • KSIĘGI HANDLOWE od 300 zł/miesiąc
 • KADRY I PŁACE - cena uzależniona jest między innymi od zakresu obsługi, charakteru zatrudnienia, sposobu rozliczenia czasu pracy oraz ilości zatrudnionych pracowników
 • POZOSTAŁE USŁUGI wyceniane są indywidualnie w zależności od potrzeb klienta oraz zakresu wybranej usługi.  Ostateczny koszt usługi jest negocjowany i ustalany podczas podpisania umowy.

  Powyższe stawki nie zawierają podatku VAT.

  Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.
Klienci / Referencje

Kontakt

VERTIX OPTIMA Sp. z o.o.

ul. Podwisłocze 21
35-309 Rzeszów
 

ul. Piłsudskiego 9
35-074 Rzeszów
ul. Mickiewicza 21/2
36-100 Kolbuszowa